นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ภายหลังที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศปิดจุดสำคัญ ย่านการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า สำหรับวันนี้เชื่อว่าปริมาณประชาชนจะเดินทางน้อยกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา(22มี.ค.63) โดยจะเป็นการทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ที่ไม่ประสงค์จะอยู่กรุงเทพมหานครต่อ สำหรับรถโดยสารยืนยันว่าวันนี้มีเพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสารแน่นอน

ส่วนมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการที่สถานี บขส.ได้จำกัดพื้นที่เข้า-ออก และจัดจุดคัดกรองแต่ละชั้นเพียงประตูเดียวทำการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสาร ก่อนเข้าภายในสถานี ก่อนขึ้นรถโดยสาร และลงรถโดยสารที่สถานีปลายทาง เว้นระยะห่าง ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง

ขณะเดียวกันรถโดยสารประจำทางจะต้องบันทึกข้อมูลการเดินทางหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ของผู้โดยสารทุกคน พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางงดเข้าพื้นที่ เพื่อลดความแออัด

ทั้งนี้ สำหรับปัญหาที่พบขณะนี้คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ ไม่เพียงพอ ซึ่งบขส.ได้ขอสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และขอสนับสนุนแอลกอฮอล์เจล สำหรับติดตั้งในสถานีขนส่ง เพื่อให้เพียงพอรองรับผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 ข้อเน้นการคัดกรองผู้โดยสาร การทำความสะอาดตัวรถ เพื่อสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ และรายงานสถานการณ์เป็นรายวัน ส่วนภาพรวมการเดินทางของผู้โดยสารเมื่อวานนี้(22มี.ค.63) ทั้ง 3 สถานีเอกมัย หมอชิต ขนส่งสายใต้ อยู่ที่ 80,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ 80%