จากการที่ธนาคารกรุงไทย ได้รับแจ้งว่าพนักงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดนับธนบัตรที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา มีอาการป่วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 หลังจากไปสนามมวยนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จึงได้หยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 และ ได้ไปพบแพทย์ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
ซึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นั้นเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดของธนาคาร ธนาคารจึงปิดศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา และหยุดทุกธุรกรรมทั้งการรับ-ส่งเงินสด การคัดนับธนบัตร เพื่อทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคตามมาตรฐานโรงพยาบาล และให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดังกล่าว หยุดปฏิบัติงานเละควบคุมตัวเองที่สถานที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด พร้อมเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการป่วยให้พบแพทย์โดยทันที นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังได้ปิดสาขาสามแยกปักธงชัย ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์บริหารและ จัดการธนบัตรนครราชสีมา ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค รวมทั้งให้พนักงานทุกคนที่สาขาใช้นโยบาย Social Distancing ในการให้บริการลูกค้าและทำงานร่วมกัน

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้าและผู้มาติดต่อ โดยจะดำเนินมาตรการต่างๆทีเกี่ยวข้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด โดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารขอยืนยันและให้ความมั่นใจในการใช้บริการกับธนาคาร และธนาคารมีแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning หรือ BCP) เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการปิดศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมาในครั้งนี้ สาขาต่างๆสามารถใช้บริการจากศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรอ่างทอง ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรขอนแก่น และศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรอุบลราชธานี