“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม KTC Sit & Talk ตอน “ลงทุนอย่างไรให้เงินงอกเงยได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ให้กับพนักงาน “เคทีซี” โดยได้รับเกียรติจากนางสาว     อธิจิต มนูชัย (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจเครือข่ายธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการลงทุนจากผลกระทบสถานการณ์       โควิด -19 โดยมีนายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต       ให้การต้อนรับ ณ “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 เมื่อเร็วๆ นี้