ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปล่อยแคมเปญสินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีในปี 63 ชูสินเชื่อ SME กล้าให้ สินเชื่อธุรกิจที่ให้วงเงินสูงสุด 2 เท่าของหลักประกัน สำหรับหมุนเวียนในกิจการ พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารเพิ่มวงเงินสินเชื่อสูงสุด 7 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการให้สามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภัยแล้ง และปัจจัยอื่นๆ ธนาคารเข้าใจถึงความยากลำบากในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีรวมถึงความจำเป็นในการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือหมุนเวียนในกิจการ จึงออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมปล่อยแคมเปญพิเศษเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ”

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ เผยว่า “แคมเปญพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในปีนี้ คือ สินเชื่อ SME กล้าให้ พร้อมข้อเสนอหลากหลายซึ่งครอบคลุมความต้องการและข้อจำกัดของผู้ประกอบการแต่ละราย ทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ข้อเสนอแรก

-กล้าให้ 2 เท่า สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แต่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อวงเงินที่ต้องการ ธนาคารให้วงเงินสูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการที่มีหลักประกันมูลค่าเพียงพอและต้องการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง ธนาคารมอบข้อเสนอ

-กล้าให้เต็มร้อย วงเงิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน และรับดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปี ในเดือนที่ 4-24”

พร้อมกันนั้น ธนาคารยังมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจแพทย์และทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยข้อเสนอ

-กล้าให้เต็มที่ วงเงินสูงสุด 7 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกข้อเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของธุรกิจได้” นายรอย กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งผู้ประกอบการกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภัยแล้ง และปัจจัยอื่นๆ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) พร้อมขยายเวลาการผ่อนชำระ สูงสุด 24 เดือน (โดยพิจารณาเป็นรายกรณี) เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระค่างวดให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปัจจุบัน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จาก โครงการ เงินกู้ช่วยเหลือ SMEs สร้างไทย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี ค้ำประกัน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สนใจสินเชื่อ SME กล้าให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2697 5454