บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้คุณได้อิ่มคุ้มมากขึ้น กับร้านอาหารทั่วประเทศไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ณร้านอาหารทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) อาทิ Chocolate Ville Mo-Mo-Paradise PLAYBOY Café Ribs & Wingsและ Wine I Love You โดยยอดใช้จ่าย 1,200 -1,999 บาท/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน 60 บาท ยอดใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3 สิทธิ์/บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 360 บาท/บัตร/ ธนาคาร ตลอดรายการ ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ บัตรเครดิต ทีเอ็มบี พิมพ์ TMBDN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ DINN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ