ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 โดยลูกค้าสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อย ประกอบด้วย การผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว การลดภาระการผ่อนชำระ และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ มาตรการสำหรับลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อผ่านช่องทางสาขาหรือ CIMB THAI Care Center 02 626 7777