นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ คสช.มีคำสั่งที่ 9/2560 เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ำสาธารณะ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ และกำหนดให้ พอช.ต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสียก่อน ซึ่ง สผ. ก็ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของ พอช. ที่จะต้องนำมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดําเนินก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร หรือโครงการบ้านมั่นคง ในชุมชนต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขน-หลักสี่-ดอนเมืองนั้น พอช. ไม่ได้ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยแต่อย่างใด เข่น ปล่อยให้มีการทิ้งดิน ขยะ เศษวัสดุลงในคลองลาดพร้าวเป็นจำนวนมาก ปล่อยให้มีการตัดต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ จึงถือได้ว่า ผู้อำนวยการ พอช. และ ผอ.เขตในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว กระทำการ “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” อันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยชัดแจ้ง

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลองประมาณ 500 คน จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางเขน (9.30 น.) และต่อด้วย สน.ทุ่งสองห้อง (11.00 น.) และสุดท้ายที่ สน.ดอนเมือง (13.00 น.) ในวันพฤหัสที่ 22 ก.พ.61 นี้ เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ ผอ.พอช. และ ผอ.เขตบางเขน-หลักสี่-ดอนเมือง ฐาน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.157 ประกอบมาตรา 59 และกระทำการอันขัดต่อคำสั่ง คสช.ที่ 9/2560 และพรบ.สิ่งแวดล้อม 2535 ต่อไป จึงเรียนมายังทุกท่านเพื่อร่วมรายงานข่าวโดยทั่วกัน พบกันเริ่มต้นที่สถานีตำรวจบางเขน (บริเวณอนุสาวรีย์สี่แยกหลีกสี่) เวลา 9.30 น. ครับ