ทีเอ็มบีและธนชาต ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผนึกความร่วมมือออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่-รายย่อย พักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 รอบบัญชี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่สะดุด
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีหรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   (โควิด-19) ทั้งกลุ่มที่ได้รับเชื้อ หรือกิจการได้รับผลกระทบ ยอดขายลดลง จึงร่วมกันออกมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยซึ่งมีที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่สถานที่ทำงาน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และพังงา ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่อบ้าน ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคาร ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี หากอยู่จังหวัดอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563
สินเชื่อรถยนต์ ธนชาตDRIVE ลูกค้าที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ขอพักชำระหนี้ได้เพิ่มสูงสุด 60 วัน และขยายเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 96 งวด โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563
บัตรเครดิต- บัตรกดเงินสด ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี โดยดอกเบี้ยยังเดินปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ด้านลูกค้าธนชาต สำหรับบัตรเครดิตขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้ จาก 10% เหลือ 5% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ส่วนลูกค้าบัตรกดเงินสดขอลดยอดชำระขั้นต่ำได้ จาก 3% เหลือ 1 % นานสูงสุด 3 รอบบัญชี และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคารสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563
สินเชื่อบุคคล ลูกค้าทั้ง 2 ธนาคารที่ได้รับผลกระทบ ขอพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 3 รอบบัญชี และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก 3 รอบบัญชี หรือจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน
ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ลูกค้าทีเอ็มบีติดต่อสอบถามได้ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา หรือ TMB Contact Center โทร.1558