นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าในการเดินทางไปรับคนไทยจำนวน 160 คน กลับจากเมืองอุ่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพรุ่งนี้ ( 04 ก.พ.)นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อนำมอบให้ พี่น้องประชาชนจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่น ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ ในจำเป็นในการดำรงชีพและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา โดยทางสำนักพระราชวังได้ประสานมากับทีมงาน เพื่อนำไปพร้อมกับคณะทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ด้วย