เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.กล่าวว่า ในวันที่ 12 ธันวาคม นี้ ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้มีโอกาสเฝ้าชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ถือเป็นประเพณีอันงดงามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีประชาชนคนไทยผู้พิการทางสายตากว่า 7 แสนคนในประเทศไทย ที่ไม่สามารถได้ชื่นชมราชประเพณีอันงดงามในครั้งนี้ สิ่งเดียวที่ผู้พิการทางสายตาจะเข้าถึงบรรยากาศและรับรู้ประวัติความเป็นมาประเพณีอันงดงามในครั้งนี้ ด้วยการรับชมผ่านหนังสือเสียง ทางกองบังคับการปราบปรามจึงได้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือเดซี่ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ปรากฏว่าไม่มีหนังสือเสียงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ทางกองปราบฯจึงได้จัดทำ โครงการจิตอาสา “หนังสือเสียง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อคนพิการทางสายตา” ขึ้นมา โดยได้จัดหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปรากฎว่ามีหนังสือชื่อ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจัดทำโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  โดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  ซึ่งในเนื้อหาหนังสือดังกล่าว นอกจากจะแสดงขนบธรรมเนียมราชประเพณีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่โบราณแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จพระราชดำเนินมาบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวต่ออีกว่า ทางกองปราบฯ ขอเป็นประกายแสงเล็กๆ ที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้พิการทางสายตากว่า 7 แสนคน ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองและชื่นชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  ในครั้งนี้ ไปพร้อมกับประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้โครงการจิตอาสา “หนังสือเสียง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อคนพิการทางสายตา” โดยโครงการดังกล่าวยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย