เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ แปลงนา บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี : โครงการเรียนรู้วิธีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด​ “หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ” มหาวิทยาลัย​ชาวนา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวพันธุ์หอมปทุมธานี 1 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงห์เดช เป็นประธานในพิธี โดยมีกำนันทองสุข สีลิด กล่าวต้อนรับ​ และนายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน

ทั้งนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอาทิเช่น นายสมชาย ศรีนาวงศ์ นายอำเภอหนองเสือ,นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย,นายชัยวัฒน์ แสงสี ผู้ตรวจการกรรมการชุมชน,นายสิรวิทย์ สุขโต สำนักงานเกษตร​ และสหกรณ์ จ.ปทุมธานี​ และนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน รวมถึงชาวบ้านตำบลบึงกาสาม บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี​ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานีวิสาหกิจเพื่อสังคม​ และสมาคมคนปทุมธานี ณ แปลงนา บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี