นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงประเด็นที่ กระทรวงแรงงานยื่นข้อเสนอ ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ ว่า จากการพิจารณารวมกันแล้วเห็นควรว่าให้คณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ดชุดปัจจุบันปฎิบัติหน้าที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในระหว่างที่มีการจัดทำกฎหมายและรับฟังความคิดเห็น ก่อนเข้าสู่ สนช.พิจารณา ดังนั้นเมื่อมีแนวคิดแก้ไขกฎหมายอยู่แล้ว ประกอบกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ระบุว่าเมื่อบอร์ดปฎิบัติหน้าที่ตามวาระ ครบ 2 ปี ก็สามารถปฎิบัติหน้าที่ต่อได้ จนกว่าจะมีบอร์ด ชุดใหม่ เมื่อยังไม่ทราบว่าจะมีบอร์ดชุดใหม่ในช่วงเวลาใดและด้วยวิธีใด จึงให้กรรมการชุดดังกล่าวปฎิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าจะใช้วิธีใด ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งวิธีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 แต่ให้รอ การบังคับใช้ของ พ.ร.บ. ซึ่งกรณีไม่ได้เรียกว่าการอยู่ต่อ แต่ถือให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อเท่าที่จำเป็นและโดยวิธีนี้ ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณ

นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า การทำหน้าที่ของบอร์ดปัจจุบันตลอดสองปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีปัญหา แต่อาจจะมีความเห็นจากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างว่า การบริหารจัดการ ไม่สะท้อนความคิดจากนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่ควร ซึ่งหากจะมีการตั้งบอร์ดใหม่ โดยใช้วิธีเลือกตั้ง ก็อาจจะยังไม่เหมาะสมในเวลานี้ ส่วนกฎหมายใหม่ ที่มีการปรับแก้นั้น จากการสอบถามจากระทรวงแรงงาน ทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขการตั้งบอร์ด ด้วยแนวทางสรรหา ที่คำนึงถึงความต้องการแบ่งคนออกเป็นกลุ่ม ซึ่งตนเองได้ให้แนวทางว่า ควรดูการกำหนดวิธีการได้มาซึ่ง สว. ที่มีการแบ่งกลุ่ม และใช้การเลือกไขว้ ระหว่างกลุ่มว่าสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่