เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2562 ที่ บก.ทท.3 จ.สุราษธานี พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผบก.ทท.3 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท.ได้สั่งการให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ลงไปดูผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งท่าน ผบช.มีความห่วงใย และให้ความสำคัญในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่ทุกแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาอาคารสถานที่ทำการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เพียงพอ รวมถึงค่าครองชีพที่มีอัตราสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีการท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งตามนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือช่วงไฮซีซั่น “พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ “กล่าว