ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ระดมกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) และผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(6 พ.ย.62) เวลา 06.20 น.ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ  รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 และ พ.ต.ท.ยศพร  มาศรีนวล  สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ บูรณาการร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว, สภ.เมืองมุกดาหาร, จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร และ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ได้ทำการจับกุม  1. MR.NOUANE ( ไม่มีนามสกุล )  อายุ 21 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0113778

2. MR.DENNY  VANNAHENG  อายุ 20 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0180040

3. MR.KI  THEPVONGSA  อายุ 44 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 1749821

4. MR.KEUNG (ไม่มีนามสกุล)  อายุ 34 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 2279544 ( หนังสือเดินทางเล่มเดิมเลขที่ CI 0121045 )

ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” สถานที่จับกุม บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร

พฤติการณ์ในการจับกุม  ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม)ว่าจะมีบุคคลต่างด้าวเดินทางมาด้วยกับรถโดยสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เดินทางตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร พบเห็นบุคคลคล้ายคนต่างด้าว มีรูปร่างลักษณะมีพิรุธ จึงได้ทำการขอตรวจพบ MR.NOUANE ( ไม่มีนามสกุล )  อายุ 21 ปี สัญชาติ ลาว  พร้อมพวกรวม 4 คน (ทราบชื่อ-สกุล อายุ และสัญชาติภายหลัง) จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับได้ยื่นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (LAISSEZ-PASSER) แสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติลาว แต่ไม่มีรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงสอบถามว่ามีหนังสือเดินทางหรือไม่

ผู้ถูกจับที่ 1 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางสีดำ และได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0113778 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2560  ( 10 MAY 2017 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท ผ.ผ.30  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ( 8 JUN 2017 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถูกจับที่ 2 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาล และได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0180040 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2561  ( 28 DEC 2018 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท ผ.ผ.30  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง วันที่ 26 มกราคม 2562 ( 26 JAN 2019 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถูกจับที่ 3 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางสีดำ และได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ P 1749821 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ( 25 APR 2019 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท NON-LA  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ( 3 OCT 2019 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถูกจับที่ 4 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายเดินทางสีน้ำเงิน และได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ P 2279544 ซึ่งจัดทำขึ้นใหม่มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ส่วนหนังสือเดินทางเล่มเดิมเลขที่ CI 0121045 ได้ทำหล่นหายไป จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2560  ( 5 SEP 2017 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท NON-LA  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ( 31 MAR 2018 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ นำตัว MR.NOUANE ( ไม่มีนามสกุล ) พร้อมพวก มาที่ทำการ ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบไบโอเมทริกซ์(Biometrics) จากการตรวจสอบ MR.NOUANE ( ไม่มีนามสกุล ) พร้อมพวก รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวจริง และได้อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด  เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดข้อหา “อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  จึงทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำเนินคดีตามกฎมายต่อไป เหตุผลที่อยู่เกิน เนื่องจากไม่มีเงินเดินทางกลับบ้าน