วันที่​ 30​ ตุลาคม 2562 เวลา 15.00​ น.​ ณ​ บริเวณศาลาท่าน้ำ แสงสิงแก้ว พ.ศ.2561 อำเภอเมือง จ.นครพนม​ : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2,นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามดูสถานการณ์แม่น้ำโขง​ ซึ่งลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง วิกฤติสุดในรอบ 10 ปี ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อเตรียมผลักดันเป็นวาระรัฐบาลเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศไทย

ดร.กนกวรรณฯ เปิดเผยว่า “วันนี้ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายการศึกษาของหน่วยงานในการกำกับดูแล จึงถือโอกาสมาดูสภาพจริงของแม่น้ำโขง ที่ลดระดับเข้าขั้นวิกฤตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับฟังปัญหาและผลกระทบจากผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งพบว่า ปัญหาภัยแล้งเริ่มขยายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะน้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วทำให้แม่น้ำโขงบางจุดปริมาณลดลงจนเห็นสันทรายเป็นแนวยาว และพื้นที่ริมฝั่งยังคงตื้นเขินจนเห็นเนินทราย ทำให้ดินตลิ่งพังหลายจุด อีกทั้งน้ำสาขาแห้งปริมาณเก็บกักต่ำเพียง 10-20​ % ของความจุ ด้วย

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้จังหวัดนครพนมรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในทุกมิติ เสนอเป็นวาระหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในนามรัฐบาลไทยต่อไป“