เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมดุสิตธานีลากูนาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมทวิภาคีไทย-จีน เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน และ Mr. Lan Weihong รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนจากตำรวจภูธรภาค 5 และคณะผู้บริหาร ป.ป.ส.

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติด แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน เช่น การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด การแลกเปลี่ยนข่าวสาร และความร่วมมือระหว่าง ปปส.ภ.5 กับ YPNCC ยูนนาน ความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด

ทั้งนี้การประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด