ประธานศาลฎีกานำข้าราชการและประชาชน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ตุลาคม 2562)  เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,287,858.43 บาท โดยมอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดสร้อยทองและโรงเรียนวัดสร้อยทอง จำนวน 100,000 บาท
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
อนึ่ง วัดสร้อยทอง เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เดิมเป็นวัดเล็กๆ ประจำถิ่น ตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด สันนิษฐานว่า เดิมชื่อ “วัดซ่อนทอง” ภายในวัดมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลือง นามว่า “หลวงพ่อเหลือ” สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธาน ในปี พ.ศ. 2445 ภายในเกศของหลวงพ่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ 5 พระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้เกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เป็นผลให้หลายส่วนของวัดได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ปรากฏว่า หลวงพ่อเหลือ กลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านมาโดยตลอด ปัจจุบันวัดสร้อยทองได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545 และเฟื่องฟูทางด้านการศึกษาพระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานมาช้านาน จนปัจจุบันถือเป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ซึ่งมีทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีที่มีคุณภาพจนได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักเรียนวัดสร้อยทองที่มีชื่อเสียง