ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (เมื่อวันที่ 25 ต.ค.) นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ประธานศาลฎีกาได้ออกประกาศศาลฎีกา เรื่องการเปิดศาลฎีกาในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ มีเนื้อหาว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 และวันที่5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศให้วันที่ 4 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนั้น