นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายบริหารงานอาคาร และนายชาญ ศิริรัตน์ (ที่สี่จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการอาคารสำนักงานไทยพาณิชย์ ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยปี 2562 (BSA Building Safety Award) จาก 3 อาคาร ได้แก่ ระดับสูงสุด หรือ Platinum ในอาคารสำนักงานใหญ่ และ Plaza East ตลอดจนระดับ Gold จากอาคาร Plaza West ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร มอบให้อาคารที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยสูงสุดระดับประเทศ โดยอาคารไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า นับเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และแม้จะเป็นอาคารที่มีการใช้งานมานานกว่า 20 ปี แต่ยังได้รับการดูแลและบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าอาคารสำนักงานใหม่ๆ ชั้นนำทั่วไป รางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน และออฟฟิศให้เช่าขนาดใหญ่ของประเทศโดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ และธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างในการใส่ใจงานด้านบริหารอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการใช้อาคาร