นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก”Thepmontri Limpaphayorm” เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ไม่เห็นด้วยที่จะนำชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้

“เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนกระผมได้แสดงความคิดเห็นต่อการคัดเลือกนักการเมืองที่มีความไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ความถึงฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้น

บัดนี้กระผมเห็นว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งได้เคยให้สัมภาษณ์อย่างหนักแน่นว่าตนจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทางการเมือง ต่อมานายสุริยะกลับคำพูดเมื่อเห็นว่าตนเองมีโอกาสจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของ ฯพณฯท่านในนามกลุ่มสามมิตร ดังปรากฏตามโผ และการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรองเป็นปรปักษ์ต่อฯพณฯท่าน

ในฐานะที่กระผมเป็นนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องมีความเห็นว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมด้วยกาละเทศะทั้งปวง ตระบัดสัตย์ที่ได้เคยแสดงไว้ในที่สาธารณะว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆจนเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ประกอบกับประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในรัฐบาลก่อนๆมีชื่อเสียงเป็นไปในทางที่ไม่ดี หากฯพณฯท่านจะสนับสนุนให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีด้วยการนำชื่อขึ้นเพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯลงมาจักเป็นการไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เพราะในขณะที่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็มีพฤติกรรมตระบัดสัตย์ที่ให้ไว้แล้วจึงมิบังควรที่จะให้มาดำรงตำแหน่งในรัฐบาล

การตระบัดสัตย์เป็นเรื่องสำคัญ และกระผมขอแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติทั้งปวงดำเนินการครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ”

ขอแสดงความนับถือ