บลจ.ธนชาต โชว์ผลงาน จ่ายปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ จำนวน 3 กองทุน คือ T-AsianProp, T-Property และ T-PropInfraFlex เชื่อยังน่าสนใจลงทุน เหตุจากดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงทั่วโลกและเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าไทยในระยะนี้ แม้ตั้งแต่ต้นปีสร้างผลตอบแทนไปแล้วกว่า 11-18% ก็ตาม

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ธนชาต เตรียมจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิด ธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จ่ายปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (มิ.ย. 60) จ่ายไปรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นเงิน 1.25 บาท/หน่วย กองทุน T-Property สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 จ่ายปันผลในอัตรา 0.125 บาทต่อหน่วย ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (มี.ค. 58) จ่ายไปรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เป็นเงิน 1.925 บาท/หน่วย ส่วนกองทุน T-PropInfraFlex จ่ายปันผลในอัตรา 0.1125 บาทต่อหน่วย ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (มี.ค 59) จ่ายไปรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เป็นเงิน 1.3625 บาท/หน่วย โดยมีกำหนดจ่ายพร้อมกันทั้ง 2 กองทุน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3 กองทุน 57.9 ล้านบาท

สำหรับทิศทางตลาดอสังหาฯ ในปีนี้ บลจ.ธนชาต เชื่อว่ายังคงน่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพราะจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ ทำให้เกิดสภาพคล่องอัดฉีดเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก และสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในไทย เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งที่ลงทุนไปแล้วและยังมีแผนลงทุนต่อเนื่องในโครงการอีอีซีอีกด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าโอกาสในการปรับขึ้นค่าเช่าของสำนักงานต่างๆ ก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน ทำให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความน่าสนใจมาก

โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่ 4 กองทุน คือ 1) กองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) 2) กองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF) ซึ่งลงทุนในอสังหาฯในไทย 3) กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา-สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ซึ่งลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในไทย 4) กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) ซึ่งลงทุนในอสังหาฯ เอเชียแปซิฟิก B&I Asian Real Estate Securities Fund เพียงกองทุนเดียว

โดยผลตอบแทนของทั้ง 4 กองทุน ในปีนี้ ถือว่าทำผลงานได้ดีมาก ตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กองทุน T-Property ทำผลงานได้ 18.3% กองทุน T-PropertyRMF ทำผลงานได้ 19.02% กองทุน T-PropInfraFlex ทำผลงานได้ 16.92% และ T-AsianProp ทำผลงานได้ 11.58% โดยชนะดัชนีมาตรฐาน (12.43%,12.28%,12.69%,

10.35% ตามลำดับ)

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com