นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีต ส.ส. จังหวัดชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่จะมี ครม. สัญจร ในภาคตะวันออกว่า มีสิ่งที่ประชาชนกำลังเป็นห่วงในขณะนี้คือการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในรับฟังความคิดเห็นในโครงการต่างๆ โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า หลายปีที่ผ่านมา ปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อย่างเช่นน้ำท่วม รถติด อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง หรือคนในพื้นที่ปรับตัวไม่ทัน เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องผังเมือง มีการถมที่ทำหมู่บ้าน และโครงการต่างๆ ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป จึงอยากให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้มาก อย่ารับฟังเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

“อยากให้รัฐบาล ในเมื่อจะไปประชุม ครม. สัญจรแล้ว ก็อยากให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้มาก อย่ารับฟังเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะจะทำให้เกิดความไม่สมดุลในการรับฟังความเห็น ผมเองสังเกตเห็นว่านายกฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุนขนาดใหญ่ ทำให้ความโน้มเอียงของการคิดโครงการต่างๆ มักเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ แต่ชาวบ้านมีความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่อย่างดั่งเดิม

ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นรูปธรรม คือเกิดการปรับค่าแรงให้สูงขึ้นทันที หลังจากมีการประกาศโครงการ EEC ทำให้เกิดเสียงบ่นจากผู้ประกอบการที่มีแรงงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากกลับไม่เห็นรูปธรรมในการพัฒนาโครงการ EEC เลย แต่ค่าแรงกลับปรับขึ้นไปแล้วล่วงหน้า เมื่อค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

จึงอยากให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี เข้าไปดูแลและควบคุม โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังมีธรรมชาติสวยงาม และมีศักยภาพในการท่องเที่ยว อย่างจังหวัดจันทบุรี ตราด โดยนายกฯ ต้องใจแข็งว่า ถ้ามีผู้ประกอบการ หรือกลุ่มทุนในพื้นที่เรียกร้องให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น ก็ต้องชั่งใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคุ้มค่ากับทรัพยากรที่จะเสียไปหรือไม่” นายสรวุฒิกล่าวและระบุว่านอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างคือการเก็งกำไรที่ดินในจังหวัดภาคตะวันออก ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองไปอยู่พื้นที่ห่างไกล เกิดค่าใช้จ่ายในการสัญจรสูงขึ้น และการเก็งกำไรที่ดินไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการเปลี่ยนมือเจ้าของบ่อยๆ อยากให้รัฐบาลช่วยผ่อนผัน บรรเทาค่าครองชีพในส่วนที่เป็นค่าที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องมีภาระค่าเช่ามากนัก