น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กทม. กล่าวถึงกรณีการดำเนินงานของรัฐบาล ในด้านพลังงานว่า ข้อมูลเดิมตั้งแต่ปี2558 ที่เพจกูสู้โกง ทำรายละเอียดวิธีการแปลงหน่วยก๊าซเทียบกับน้ำมัน เป็นข้อมูลที่ยังไม่ล้าสมัย จึงขอนำมาลงให้ได้อ่านกันอีกครั้ง ตามหลักวิชาการแล้ว น้ำมันดิบ 1 บาร์เรล จะเท่ากับปริมาณความร้อนของก๊าซธรรมชาติประมาณ 5.7 ล้านบีทียู แต่กระทรวงพลังงานกลับใช้สัดส่วนก๊าซธรรมชาติ 10 ล้านบีทียู = น้ำมันดิบ1 บาร์เรล โดยอ้างว่าเทียบจากราคาน้ำมันซึ่งมีราคา100$/บาร์เรลในขณะนั้น ส่วนก๊าซธรรมชาติมีราคา80เหรียญ/10ล้านบีทียู ปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงเหลือประมาณ50 $/บาร์เรลแล้ว จึงน่าจะต้องคำนวณสัดส่วนกันใหม่ หรือประเทศไทยสมควรกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติโดยเทียบราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกแทนที่จะอิงกับสัดส่วนและราคาของน้ำมันดิบได้แล้ว และควรทำก่อนมีการประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกช ประเทศไทยจะได้ไม่เสียเปรียบอย่างที่เคยเป็นมา

น.ส.รสนา กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลคสช.อยู่มาจะครบ4ปี แต่เรื่องพลังงานไม่มีอะไรคืบหน้าในทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน สิ่งที่รัฐบาลทำล้วนแต่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนเป็นหลักอย่างชัดเจน สาธารณสมบัติของชาติที่รัฐบาลคสช.สมควรติดตามเอากลับคืนมาเป็นของแผ่นดินตามการตรวจสอบและคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) และคณะกรรมการตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่รัฐบาลคสช.ก็หาทำตามไม่

“คงต้องรอให้มีรัฐบาลของประชาชนที่แท้จริงจึงจะจัดการทวงคืนทรัพย์สินของแผ่นดินกลับคืนมากระมัง!?!” น.ส.รสนา กล่าว

 

Rosana