กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุนเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเอสซีบี อินเวสเม้นต์ แล็บ (SCB Investment Lab) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดในสถาบันการศึกษา เน้นใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมไฮไลท์ระบบ Simulator โดยมีคุณบุญทิพย์ กฤตชัยกุล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต (ซ้ายสุด) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษา ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวริชชี่ วิริยะบัญชา (กลาง) ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติพงศ์ เซ่งแก้ว (ที่ 2 จากซ้าย) ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวตฤณกร สุขเกษม (ที่ 2 จากขวา) ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท