พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์​ พร้อมด้วย​ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.ประจวบ​คีรี​ขันธ์​,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ จนท.กอ.รมน.จ.ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ ร่วมกับ มว.รส.ที่1 (อ.บางสะพานน้อย) ร้อย.รส.จ.ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ นายสุรพล ศรีมนฑา นายก อบต.ช้างแรกและ จนท. สาธารณสุข ต.ช้างแรก,จนท.อบต. ช้างแรก

ลงพื้นที่พบปะผู้ยากไร้​ และผู้พิการในต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จำนวน 2 รายได้แก่
1.นาย สำเร็จ เกตุย้อย อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 11 ม.4 ต.ช้างแรก​ อ.บางสะพานน้อย พิการไม่สามารถเดินได้ไปรับการรักษาโดยการนวดบำบัด
2.นายวิชัย ชัยโชค ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย​ พิการไม่สามารถเดินได้ พักอาศัยอยู่ที่บ้านโครงการซ่อม​ และสร้างบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สอบถามความเป็นอยู่และการดูแลช่วยเหลือในขั้นต้นพร้อมกับรับฟังปัญหาและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้พิการทั้ง 2 คนรวมทั้งญาติที่ดูแล

ต่อจากนั้นร่วมกันมอบรถวีลแชร ์จำนวน 2 คัน และสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับมาจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจโดยดร.มาลัย ผิวพรรณ​ ให้กับผู้พิการทั้งสองเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Cr.#ประชาสัมพันธ์​กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์