ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าประชุม​ และสัมมนาทางวิชาการ​ โดยมี ดร.มานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล​แห่ง​ประเทศ​ไท​ย เป็นประธาน ณ​ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง​ประเทศ​ไทย​ เมื่อวันก่อน

 

Cr.ทีมงาน​สนง.บก.น.1