แสดงความยินดี…ดร.วีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ พร้อมด้วย​ ดร.วิชา จุ้ยชุม,ดร.พยุงศักดิ์ สาวิตร,นพ.ธงชัย ทวิชาติ กก.สภามหาวิทยาลัยฯ และวิรัช โหตระไวศยะ รก.อธิการบดี มธ.รธ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดี ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯเป็นวุฒิสมาชิก ณ รร.ริชมอนด์ เมื่อเร็วๆนี้