ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ​  พลตำรวจ​โท​ สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบช.น.)​ พร้อมคณะ รองผู้บัญชาการ​ตำรวจนครบาล​ (รอง​ผบช.น.),ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบก.น.)​ ในสังกัด กอง​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (บช.น.)​ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พลตำรวจ​ตรี​ ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา,พล​ตำรวจ​ตรี​ ธิติ แสงสว่าง,พลตำรวจ​ตรี​ ดาวลอย เหมือนเดช,พลตำรวจ​ตรี​ ภาณุรัตน์ หลักบุญ,พลตำรวจ​ตรี​ จิรสันต์ แก้วแสงเอก,พลตำรวจ​ตรี​ สุคุณ พรหมายน,พลตำรวจ​ตรี​ นิตินันท์ เพชรบรม,พลตำรวจ​ตรี​ ธีรศักดิ์ สุริวงศ์,พล​ตำรวจ​ตรี​ ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (รอง​ผบช.น.),พล​ตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (ผบก.น.1)​,พลตำรวจ​ตรี​ เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 2​ (ผบก.น.2)​,พลตำรวจ​ตรี​ สมนึก น้อยคง ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 3​ (ผบก.น.3)​,พลตำรวจ​ตรี​ ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 4​ (ผบก.น.4)​,พลตำรวจ​ตรี​ มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 5​ (ผบก.น.5)​,พลตำรวจ​ตรี​ พัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 6​ (ผบก.น.6),พลตำรวจ​ตรี​ บุญญฤทธิ์ รอดมา ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 7​ (ผบก.น.7)​,พล​ตำรวจ​ตรี​ สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 8​ (ผบก.น.8)​,พลตำรวจ​ตรี​ นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​จราจร​ (ผบก.จร.),พลตำรวจ​ตรี​ สำราญ นวลมา ผู้บังคับการ​สายตรวจ​และปฎิบัติ​การ​พิเศษ​ (ผบก.สปพ.)​ และคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.