นายมานพ มานะสกุลกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งว่า วันนี้เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ขอเชิญมวลชนร่วมฟังแถลงการณ์จากตัวแทนศิษย์เก่า มจพ. กรณีพฤติกรรมของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับ มจพ. แม้จะมีการทำพิธีขอขมาและกล่าวคำขอโทษ แต่ยังไม่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสถาบันการศึกษาและการกระทำต่อสาธารณะ

อีกทั้งในฐานะที่นายมงคลกิตติ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และเหมาะสม ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากนี้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มจพ.จำนวนมากจะร่วมกันแสดงพลังและรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ส.ส.ต่อไป