แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “ช่วงที่ได้ทราบว่า ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นส.ว. พอดีต้องเดินทางลงหาดใหญ่ บรรยายช่วงเช้าพรุ่งนี้ ที่ตั้งใจมาก่อนก็เพราะอยากไปติดตามโครงการตามรอยที่เกิดหลวงปู่ทวดที่วัดต้นเลียบสะทิงพระสงขลา ที่ได้ร่วมบุญกับสายบุญทั้งหลายซื้อที่เพื่อสร้างเป็นวัดสำเร็จเนื่องจากเป็นจุดกำเนิดพระสงฆ์องค์สำคัญ

หมอได้อธิษฐานไว้ว่า ขอพลังแห่งความสำเร็จช่วยนำพาให้เกิดความมั่นคงในสามสถาบันของไทย มาบัดนี้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายอย่างรวมถึงการได้เป็นส.ว.ที่ตั้งใจจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ดีขึ้น รวมทั้งการทำให้คนไทยได้รัก ภูมิใจในแผ่นดินเกิดกับโครงการเช่นที่วัดต้นเลียบ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา โทรมา เรามาช่วยกันนะคะ ทุกสิ่งเป็นไปตามการกระทำ ทำดีคือได้ดี ขอบคุณอาจารย์เดี่ยวที่พาไปกราบที่วัดต้นเลียบบ่ายนี้”