ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้แล้วเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามอนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิตปลูกกัญชาที่มีคุณภาพ ควบคุมทั้งอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมในระบบปิดได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว ครบทุกมิติ!! ม.รังสิตนำร่อง เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์”

ผมขอแสดงความยินดีกับ คณะนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้

1. เปิดสอนปริญญาตรี “กัญชาศาสตร์” แห่งแรกแห่งประเทศไทย

2. คณะนวัตกรรมการเกษตร และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกันทำงานจร ผ่านเกณฑ์และอนุมัติจากเลขาธิการอาหารและยาให้ปลูกกัญชาในแปลงทดลองได้ “เป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทย”ต่อจากองค์การเภสัชกรรม

การดำเนินการครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นขุมพลังแห่งปัญญา เพื่อกัญขาที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ครบวงจร บูรณาการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

น่ายินดีอย่างยิ่งจริงๆครับ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์