ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้ ตนจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยจะมีผลในวันที่ 9 พฤษภาคม เพื่อเตรียมตัวไปทำหน้าที่ใหม่ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส่วนการตัดสินใจรับตำแหน่ง ส.ว.นั้น คสช.เป็นผู้เลือกตนไป และตนเห็นว่า ส่วนตัวเคยทำหน้าที่เป็นประธานวิปรัฐบาลมา 4 ปีกว่า และยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่ากากระทรวงยุติธรรมเป็นเวลาเกือบปี จึงคิดว่า ประสบการณ์การทำงานเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระยะต่อไป ยืนยันว่า ได้ยึดในเรื่องการทำงานเป็นหลัก เพราะอยากนำประสบการณ์ไปใช้ อีกทั้งจากการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯที่ผ่านมา ก็มีทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นเรื่องดี สร้างสังคมให้ดีงาม ฉะนั้นเชื่อว่าการที่ คสช.เสนอชื่อตน ก็คงดูว่า ตนได้ผ่านงานอะไรมาบ้าง และจะเป็นประโยชน์อย่างไรในอนาคตต่อไป

เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ว่าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ลาออกไปเป็น ส.ว.นั้น จะไปเป็นเกราะให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายาสุวพันธ์ กล่าวว่า ก็แล้วแต่จะวิจารณ์กัน ตอนนี้ยังพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอชื่อ ยังไม่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯลงมา ทั้งนี้ เมื่อ คสช.เสนอชื่อ ตนก็เต็มใจ

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนงานที่รับผิดชอบนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะรับผิดชอบต่อ โดยมีงานที่ยังเป็นห่วงอยู่ คือความเดือดร้อนของประชาชน เช่น งานเกี่ยวกับคณะกรรมการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรม หรือพีมูฟ ซึ่งเป็นปัญหามายาวนาน และยังต้องแก้ไขต่อไปในอนาคต รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งยังมีโครงการที่ยังต้องทำต่อเนื่องไป ทั้งในส่วนกองทุนหมุนเวียนและวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยจากการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เชื่อว่า จะทำให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพมากขึ้น