ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความ “ทำลายพรุ่งนี้เพื่อเมื่อวาน กระบวนท่าแบบฉบับของความเป็นไทยแบบอนุรักษนิยม+อำนาจนิยม” เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “Kasian Tejapira” ระบุว่า ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและอำนาจนิยมต้องการเพียงรักษาวันวานที่ผู้คนต่างสยบยอมไม่ต่อต้าน และจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้วันพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมาถึง ไม่ว่าผลที่ออกมาหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ดังนี้

“เขาพลาดท่าเมื่อรู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของสังคมปฏิเสธเขา เขาระดมสรรพกำลังพันลึกทั้งหมด ใช้เครื่องมือประดามีทั้งหมด ทำสิ่งที่จะพลิกชัยชนะของสังคม ให้กลายเป็นชัยชนะของตัวเองและความพ่ายแพ้ของสังคมโดยรวม มิไยว่ากำลังและเครื่องมือเหล่านั้นจะต้องสึกกร่อนพังทลายลงไปในภารกิจนี้ เขาไม่แคร์”

ทำลายพรุ่งนี้เพื่อเมื่อวาน:…

โพสต์โดย Kasian Tejapira เมื่อ วันพุธที่ 24 เมษายน 2019

“เขาไม่ต้องการไปพรุ่งนี้ เพราะพรุ่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากเกินไป มีความเสี่ยงมากเกินไป มีความแตกต่างมากเกินไป เขาอยากอยู่กับเมื่อวาน เพราะเมื่อวานเขามีอำนาจโดยความสยบยอมของสังคม ทุกคนเชื่อฟังเขา ทุกคนยอมอมอั้นความแตกต่างไว้ ทุกคนแสดงความเหมือนกันออกมาเป็นเกียรติแก่เขา ทุกคนกลัวเขา”

“วันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเตรียมการรอรับความเปลี่ยนแปลงของวันพรุ่งนี้ วันนี้มีไว้เพื่อผลิตซ้ำเมื่อวานอีกยี่สิบปีหรือแม้แต่ตลอดไป…เมื่อวาน…เมื่อวาน…เมื่อวาน…เมื่อวาน…เมื่อวาน…เมื่อวาน…เมื่อวาน..เมื่อวาน…ฯลฯ ส่วนพรุ่งนี้มีไว้เพื่อขัดขวาง ทำหมัน ไม่ให้เกิด ไม่ให้มาถึง พรุ่งนี้มีไว้ทำลาย”

“เมื่อวานเป็นวันประเสริฐสุดที่เป็นไปได้แล้วสำหรับเขา ในโลกของเมื่อวานจึงไม่มีความหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือดีกว่า ความเปลี่ยนแปลงใดๆ จากความประเสริฐสุดที่เป็นไปได้ของเมื่อวานย่อมมีแต่เลวลง เขาจึงต้องทำลายพรุ่งนี้เพื่อเมื่อวาน เพื่อที่เมื่อวานจะดำรงคงอยู่ชั่วกัลปาวสาน”