ที่ วสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่ระดับผู้กำกับการ หัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยได้กำชับให้มุ่งเน้นการปฎิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์เด็ดขาด หากพบและมีหลักฐานตำรวจในสังกัดเรียกรับผลประโยชน์ ยืนยันจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานและชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งได้กำชับให้หัวหน้าหน่วยไปสอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยเฉพาะในปีนี้มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต้องไม่ให้มีปัญหาหรือคดีอาชญากรรม ภัยคุกคามเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังเน้นการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันปราบปรามควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นภารกิจสำคัญของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากงานป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติต้องไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว

พล.ต.ท.สมพงษ์ ยืนยันจะสานต่อนโยบายของอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนเก่า เพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาการบริหารงานของทุกยุคสมัยดีอยู่แล้วและมีความต่อเนื่อง หากมีความบกพร่องก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้น