ณ ห้องประชุมสำราญกิจ​ กองบังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (บก.น.1)​ : พล​ตำรวจ​ตรี​ ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (ผบก.น.1)​ ประธานในพิธีประดับยศและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล​ จากตำรวจ​ชั้น​ประทวน​ เป็นนายตำรวจ​ชั้นสัญญาบัตรประจำปี​ 2562 ในสังกัด กองบังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (บก.น.1)​

โดยมี พัน​ตำรวจ​เอก​ นครินทร์ สุคนทวิท,พัน​ตำรวจ​เอก​ สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ,พัน​ตำรวจ​เอก​ กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์​ รองผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (รอง​ผบก.น.1),ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจในสังกัด กอง​บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 1​ (บก.น.1)​ ร่วมในพิธี โดยมี ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 31 นาย

พล.ต.ต.ดร.เสนิต กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ​ ชั้นใน ซึ่งมีสถานที่สำคัญหลายแห่งมีความหลากหลายและมีความสลับซับซ้อนของปัญหา รวมถึงพื้นที่รับผิดชอบบางส่วนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญในการถวายความปลอดภัยในเส้นทางขบวนเสด็จ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

โดยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ทุกท่านรู้จักปรับตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงขอกำชับให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และจงร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

โดยให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมและขอให้ยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนระเบียบแบบแผนอันดีงามของข้าราชการตำรวจ เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ท่านสามารถครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง สมดังคำที่ว่า “ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประพฤติตนเป็นตำรวจที่ดี ประสบความสำเร็จ​ และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ชีวิตราชการ และชีวิตครอบครัวที่ดีตลอดไป