สำนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ชื่อ “Nitipoom Navaratna”(@Nitipoom1959) ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) แล้ว

ก่อนหน้านี้กกต. ได้ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า กกต. จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่างๆ(ใบแดง) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่มีข้อเท็จจริงแต่ประการใด โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้มีผู้ร้องคัดค้านการเลือกตั้งและมีกรณีที่กกต. พบเหตุที่อาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 186 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นอำนาจของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดส่งต่อข่าวดังกล่าว เพราะจะเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย