กรุงศรีเพิ่มธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผนึก MUFG ดึงลูกค้า SME ไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ผสานความร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจระดับโลก โดยตั้งเป้าโตอย่างมีคุณภาพด้วยรายได้และฐานเงินฝาก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศประมาณ 7,000 ล้านบาท ในปี 2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ธุรกิจ SME เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจ SME ขนาดกลางและเล็กของกรุงศรี มีพอร์ตเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี เติบโต 16.6% ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจากโดยหลักมาจากการเติบโตของสินเชื่อใหม่ สินเชื่อซัพพลายเชน และสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่เงินฝากต้นทุนต่ำ(Low -cost CASA) และค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนมีการเติบโตสูงมาก ขณะที่ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง ณ สิ้นปี 2561 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีได้ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 3.8% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม ผลงานที่โดดเด่นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกรุงศรี กรุ๊ป และการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังได้ประโยชน์จากการที่มีเครือข่ายทั่วโลกของ MUFG ทำให้เราสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นและลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมาก

สำหรับปีนี้ กลุ่มงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอีจะให้ความสำคัญกับธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งและครอบคลุมระดับโลกของ MUFG โดยจะเริ่มจาก SME ที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและ SME สัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยลูกค้าจะสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่แข่งขันได้จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับการให้สินเชื่อกับลูกค้า กรุงศรีฯ จะเน้นการนำวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจและความสามารถในการชำระเงินซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพของสินทรัพย์ของลูกค้า และยังคงเดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีในการต่อยอดธุรกิจด้วยพลังความคิดและเครือข่ายผ่านบริการ Krungri SME Business Empowement ด้วยการให้ความรู้และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะมุ่งพัฒนา ดิจิทัล อีโคซีสเต็ม (Digital Ecosystem) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้าอีกด้วย