ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ (นั่งขวา) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี (นั่งซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการออกบัตรเครดิตไอซีบีซี – เอฟ.ที.ไอ. ยูเนี่ยนเพย์ บัตรเดียวที่ทำธุรกรรมได้ทั้งเงินบาทและเงินหยวน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปประเทศจีนทั้งการติดต่อธุรกิจ และท่องเที่ยว ทั้งนี้ ธุรกิจบัตรเครดิตของ ICBC มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดอนุมัติบัตรเครดิตทั่วโลกมากกว่า 150 ล้านใบ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 1 ของโลก