ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ราคายางพาราขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำทุกมาตรการ แต่ราคายางพาราก็ยังขยับขึ้นช้า เพราะเกี่ยวเนื่องกับหลายกลไก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมสรุปความต้องการใช้ยางพารา เพื่อนำไปสู่การผลิต และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมมากขึ้น