ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึง พรบ.การเลือกตั้งว่า เป็นการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  โดยส่วนตัวรับฟังเหตุผลมาตลอด แต่ทั้งนี้ ต้องมีขั้นตอนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายพิจารณาร่วมกัน พร้อมกล่าวยืนยันว่า จะมีการเลือกตั้งแน่นอน ส่วนจะเมื่อไหร่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า เราต้องทำให้สภามีความเข้มแข็ง ต้องเชื่อมั่น เพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อสภามากนัก โดยตนเองต้องทำเป็นตัวอย่าง ต้องเชื่อมั่นใน สนช และ กรธ. และจะไม่เข้าไปก้าวล่วงการทำงาน เพราะการก้าวล่วงการทำงานเป็นสิ่งไม่ดี จะทำให้ทุกคนทำงานไม่ได้ พร้อมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ