นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการธุรกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ทุกประเภท ได้แก่ Internet Banking ,ATM , Mobile Application : GHB ALL , เครื่องรับชำระเงินกู้ (LRM ) , เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด(QR NON CASH PAYMENT), ตู้รับฝากเงิน และตู้ปรับสมุดบัญชี โดยจะเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลาปิดให้บริการดังกล่าว ลูกค้าที่ต้องการชำระหนี้เงินกู้ ธอส.สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือตัวแทนชำระเงินอื่น ๆ ได้ตามปกติ ธนาคารจึงขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์