นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการให้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ที่จะใช้ในนโยบายหาเสียงรวมถึงรายละเอียดวงเงินงบประมาณแต่ละโครงการว่า เป็นการพิสูจน์ว่าพรรคดำเนินการทุกอย่างโดยยึดกฎหมายบนพื้นฐานความรับผิดชอบทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุกนโยบายของพรรคที่ผ่านมาไม่เคย สร้างความเสียหายให้กับประเทศ และขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองปฏิบัติกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57

แสดงที่มารายได้และเงินทั้งหมดที่ต้องใช้จากนโยบายหาเสียง ซึ่งเป็นแนวทางตามหลักประชาธิปไตย ให้ประชาชนเป็นใหญ่มีส่วนร่วมตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบาย ไม่ให้ซ้ำรอยประชานิยมในอดีตที่ทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย และยังเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของพรรคการเมืองที่มีต่อประเทศชาติด้วย นอกจากนี้ยังทำให้การหาเสียงกลับมาสู่เรื่องของนโยบาย แทนที่จะใช้วิธีบังคับให้ประชาชนเลือกข้าง ซึ่งจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน จึงอยากให้ทุกฝ่ายใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เดินหน้าประชาธิปไตยที่เป็นทางออกให้บ้านเมือง