ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (มทบ.) เพื่อรองรับภารกิจความมั่นคงภายในประเทศและการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า โดยสาระร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของมณฑลทหารบกในการช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับการแผนรองรับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อความไม่สงบรวมทั้งสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะสามารถทำให้รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้ทันท่วงที