พล​ตำรวจ​ตรี​ จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการ​กอง​ปราบปราม​ (ผบก.ป.)​ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นที่ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ และบริเวณโดยรอบ​ โดยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 462 คน

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณโบสถ์พราหมณ์ ตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ทำความสะอาดรอบกำแพงวัดสุทัศน์และลานเสาชิงช้า ทำความสะอาดวัดสุทัศน์และพระพุทธรูป

 

พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ประชาชนจิตอาสามีความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน

Cr.เจริญ​ผล​ เอี่ยม​พึ่ง