นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายคู่แข่งพยายามสร้างกระแส “ต้องการเปลี่ยน สส.” ในเขตเลือกตั้งที่ 5 สงขลา ซึ่งมีพื้นที่ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิสิงหนคร บางกล่ำ และ อ.สิงหนคร เฉพาะ ต.ปากรอ ทำนบ ป่าขาด ชิงโค ทม.สิงหนครแต่ตนมั่นใจว่า ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรค ปชป.ยังคงได้รับการเลือกตั้ง

โดยจากการคลุกคลีพื้นที่และทำงานสังคมมายาวนาน นำนโยบายพรรคที่แปลงมาจากปัญหาของประชาชนที่กำลังประสบอยู่มาเป็นนโยบายพรรคคือ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ไปอธิบายกับประชาชน ยิ่งได้รับเสียงตอบรับเพิ่มขึ้น

นายเดชอิศม์เปิดเผยว่าแก้จน คือ การแก้ปัญหาราคายาง ปาล์มน้ำมัน ประมง ท่องเที่ยวและปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ซึ่งพรรค ปชป. เคยทำมาแล้วในสมัยเป็นรัฐบาล ถึงจะช่วงสั้นประมาณ 2 ปี โดยเฉพาะราคายางพาราพรรคแก้ปัญหาสูงกว่า กก.ละ 100 บาท ปาล์มน้ำมัน กก.ละ 11 บาทมั่นใจว่าพรรค ปชป.เป็นรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาที่กำลังประสบอยู่ได้

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป.เปิดเผยว่า จากการประเมินครั้งล่าสุดว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรค ปชป.สงขลา ยังมีคะแนนนำว่าที่ผู้สมัครพรรคการเมืองอื่นอยู่มาก จึงมั่นใจว่าว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคทั้ง 8 เขต จะได้รับการเลือกตั้ง แต่คะแนนอาจจะลดลงบ้าง เนื่องจากมีว่าที่ผู้สมัครมาก ซึ่งต่างคนต่างพยายามล้วงคะแนนจากพรรค ปชป.