ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาระบุว่า

พิษฝุ่นนั้นช่างร้าย เหลือคณา

แต่พิษของวาจา ช่างร้าย ยิ่งกว่า

ทำอะไรก็จะด่า ทุกเรื่อง

พฤติกรรมเหมือนคล้าย มุ่งร้ายด่าทอ

ฝุ่นที่มีคิดรู้ ใครก่อ

อย่าคิดมัวแต่รอ รัฐแก้

ร่วมมือช่วยให้พอ ลดฝุ่น

เสียสละคือทางแท้ กอบกู้พิษภัยดร.เสรี วงษ์มณฑา