นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ ป้าน้อย ได้เล่าความรู้สึกและชีวิตการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการของอาจารย์สุรชัย แซ่ด่าน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผ่านทาง Thai Voice ว่า ศพที่สามที่หายไป ซึ่งเป็นศพที่ลอยขึ้นที่ ตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นศพของอาจารย์สุรชัย อย่างแน่นอน แต่เพียงวันเดียวยังไม่ทันมีเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์แต่อย่างใด แต่ศพก็หายไปแล้ว ทางครอบครัวจะไปแจ้งความเรื่องศพหายและคนหาย รวมทั้งจะเคลื่อนไหวเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อทุกองค์กร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจารย์สุรชัยจะตายไปแล้ว แต่อุดมการณ์ที่อาจารย์ต่อสู้กับความอยุติธรรม และต่อสู้กับอำนาจเผด็จการมาทั้งชีวิตของอาจารย์ ก็อยากให้คนรุ่นหลังช่วยรักษาอุดมการณ์นี้และมีพลังในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเป็นธรรมในสังคมไทยต่อไป