ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)นัดประชุมก.ตร. ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม เวลา 13.30 น. โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือเรื่องการขออนุมัติก.ตร.ขยายเวลาการแต่งตั้งระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี 2561 ออกไปอีก 30 วัน

มีรายงานด้วยว่านอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาน่าสนใจ อาทิ การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ข้าราชการตำรวจฟ้องคดี การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับกองกำกับการสืบสวน 5 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองกำกับการสืบสวน 4 ในกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบังคับการสืบสวนบก.น.1-9 และในกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรทุกจังหวัด ขณะเดียวกันยังมีเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งเพิ่มให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการแก้ไขระเบียบเงินเพิ่มเหตุพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ ให้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 เป็นต้น