นายพรชัย อรรถปรียางกูร ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 3 เชียงใหม่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ขึ้นปราศรัย ที่โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบาย 3 พันธกิจ “สวัสดิการประชารัฐ สังคมประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ” ให้พี่น้องประชาชนกว่า 2,000 คน รับฟัง

นายพรชัยระบุว่า สำหรับหัวข้อย่อยของ “7 สวัสดิการประชารัฐ”คือ บัตรประชารัฐ, สวัสดิการรายกลุ่ม,สวัสดิการคนเมือง, หมดหนี้มีเงินออม,บ้านล้านหลัง, บ้านสุขใจวัยเกษียณและสิทธิที่ดินทำกิน “7 สังคมประชารัฐ”คือการรักษา 4.0 มีโอกาส มีอนาคต, การกระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค, สร้างเมืองน่าอยู่ใกล้บ้านมีงานทำ, เมืองอัจฉริยะสีเขียวเพื่อความสุขของทุกคน, ชุมชนประชารัฐร่วมพัฒนาบ้านเกิด, สังคมประชารัฐสีขาวและ Bangkok 5.0

และ “7 เศรษฐกิจประชารัฐ” คือยกระดับความสามารถผู้ผลิต, ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0, กระจายรายได้กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน, สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจแบ่งปัน, สร้างเศรษฐกิจชีวภาพอุตสาหกรรมหมุนเวียนนวัตกรรมสีเขียว (BCG),  พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและลดอุปสรรคเพิ่มโอกาสการดำเนินธุรกิจ