นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ นายเขมธนวัฒน์ ชูชาติวงศ์สกุลว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร สส.ตรัง 3 เขต ประกอบด้วยเขต 1 นายอลงกรณ์ คงฉาง เขต 2นายวิจัย น้อยหนู และเขต 3 นายอนิวัฒน์ศรีสุข พร้อมผู้สนับสนุนเดินทางลงพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อประกาศตัวลงเลือกตั้งและแถลงนโยบายพรรคให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ด้วยสโลแกน “ พรรคพลังธรรมใหม่ ปลดแอกประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย” พร้อมแจกแผ่นพับ ข้อความ “ถึงเวลาเปลี่ยนจังหวัดตรัง เพื่อสังคมที่ดีกว่า และอนาคตของลูกหลาน”

นายแพทย์ระวีกล่าวว่า การเดินทางมาหาเสียงในพื้นที่ จ.ตรัง ในครั้งนี้ เรื่องแรกที่จะเสนอแนวนโยบายพรรค คือ เรื่องยางพาราจะต้องทำเป็นเรื่องแรก โดยตั้ง เป้าหมายว่าต้องทำให้เป็นรูปธรรมโดยภายใน 1 ปี จะมีการจัดตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นใน จ.ตรัง ยกระดับราคายางพาราให้เป็นไปตามขั้นตอนเป้าหมายอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท เกษตรกรกรีดยางจะต้องตัดยางได้ปีละมากกว่า 100 วัน ด้วยการจัดการปรับปรุงสวนยางให้เป็นสวนยางผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งพื้นที่ๆ เป็นสวนยางแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ จะให้สิทธิ์ที่ทำกินมีสิทธิ์หรือออกเอกสารสิทธิให้มีสิทธิ์รับการสงเคราะห์ยางลงทุน มีสิทธิ์ที่จะรับการช่วยเหลือจากรัฐเฉกเช่นกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ราคาปาล์ม เป็นต้น